برچسب:  <span>بدحجابي جرم است</span>

دادستان تهران: بدحجابي جرم است دادستان تهران گفت: تامين امنيت اجتماعي جامعه بايد وظيفه اوليه و جدي همه نهادها و سازمان هاي متولي باشد و نبايد مقابله