برچسب:  <span>بالینی و علوم</span>

معرفی برترین مراکز تحقیقاتی بالینی و علوم پایه پزشکی

وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی نتایج آخرین وضعیت ارزشیابی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی را در دو حوزه علوم بالینی و علوم پایه پزشکی اعلام کرد. به