برچسب: بازداشت موقت

  • الزامات قانونی استفاده از بازداشت موقت

    بعد از آن‌که متهمی دستگیر و به دادسرا یا دادگاه آورده می‌شود، نیاز به انجام یک‌سری از تحقیقات برای احراز بزهکاری یا بی‌گناهی وی است. در این بین مراجع قضایی در طول تحقیقات که ممکن است در چندین جلسه و در چند روز متوالی ادامه پیدا کند، با مساله خاصی روبه رو می‌شوند. آن مساله […]

    Continue Reading

  • قرار بازداشت موقت

    قرار بازداشت موقت مسعود لعلي سراب، داديار دادسراي عمومي و انقلاب بستان آباد از مقالات سایت حقوق امروز اصل بر آزادي متهم است و در نتيجه، بازداشت او بايد امري استثنايي تلقي شود و به جز در موارد ضرورت تحقيق يابه عنوان اقدام تأميني بايد ازبازداشت اجتناب گردد. قابل اعتراض بودن و لزوم تأييد دو […]

    Continue Reading