برچسب:  <span>اولویت جذب</span>

تشریح فرایند جذب هیئت علمی دانشگاهها/ اولویت جذب با متقاضیان استادیاری

معاون آموزشی وزارت علوم با تشریح فرایند جذب افراد به عنوان عضو هیئت علمی گفت: افرادی که برای عضویت در هیئت علمی متقاضی هستند شامل متقاضیان دکتری