برچسب:  <span>اولویت جذب</span>

علمی دانشگاهها/ با

معاون آموزشی وزارت علوم با تشریح فرایند جذب افراد به عنوان عضو هیئت علمی گفت: افرادی که برای عضویت در هیئت علمی متقاضی هستند شامل متقاضیان دکتری