برچسب:  <span>المپياد فرهنگي</span>

چهارمین المپیاد فرهنگی -ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور

چهارمين المپياد فرهنگي -ورزشي دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور ( مازندران – محمود آباد 2 _ 11 آبانماه 89) رشته هاي ورزشي چهارمين المپياد دختران : 1- بسكتبال    2-