برچسب:  <span>افزایش اعضای</span>

افزایش اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور بوشهر به ۶۰ نفر

رئیس دانشگاه پیام نور بوشهر گفت: باید اعضای هیئت علمی دانشگاه را تا سال ۱۳۹۲ از ۴۰ نفر به ۶۰ نفر در سطح استان افزایش دهیم. خبرگزاری