برچسب:  <span>اعزام دانشجوي</span>

اعزام دانشجوی ایرانی به ونزوئلا در رشته‌های فنی

اعزام دانشجوي ايراني به ونزوئلا در رشته‌هاي فني مسلمي به مهر خبر داد: اعزام دانشجوي ايراني به ونزوئلا در رشته‌هاي فني/ ونزوئلاييها به ايران آمدند مدير کل