برچسب: اظهار نامه چيست

  • اظهار نامه چيست

    اشاره : اظهار نامه چيست و از آن به چه منظوري استفاده مي‌گردد. از جمله اوراق قضايي كه شهروندان در مسايل حقوقي خود به نحوي با آن برخورد مي‌نمايند، اظهار نامه مي‌باشد. فردي كه در امري خود را صاحب حق مي‌داند، حتماً لازم نيست براي مطالبه حق خويش اقدام به اقامه دعوي نمايد زيرا ممكن […]

    Continue Reading