برچسب:  <span>اصول</span>

اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده

اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده : درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏یابند

قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسي