برچسب:  <span>استخدامي وزارت صنايع و معادن</span>

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت صنایع و معادن

اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي وزارت صنايع و معاد وزارت صنايع معادن تعداد 140 نفر از پذيرفته شدگان نهايي آزمون استخدامي وزارت صنايع ومعادن (اصلي و