برچسب:  <span>اساتید افزایش</span>

شیب بازنشستگی اساتید افزایش می‌یابد/ آمار اساتید بازنشسته تهیه می‌شود

معاون وزیر علوم از افزایش شیب بازنشستگی اساتید خبر داد و گفت: شیب بازنشستگی اساتید مقدار کمی زیاد می‌شود چون مدتی استخدام عضو هیئت علمی در دانشگاهها