برچسب: احکام آن

  • مسائل عدّه و احکام آن

    مسائل عدّه و احکام آن‏ عده دو قسم است، عدّه طلاق و عدّه وفات. تعریف عدّه: عدّه عبارت است از اینکه زن از نظر شرع اسلام در مواردی باید مدّتی را صبرکرده و از ازدواج با دیگران خودداری کند و بر دیگر احکامی که برای عدّه‎دار گذاشته شده است، ملتزم باشد. مسائل عدّه و احکام […]

    Continue Reading