برچسب:  <span>احکام آن</span>

مسائل عدّه و احکام آن

مسائل عدّه و احکام آن‏ عده دو قسم است، عدّه طلاق و عدّه وفات. تعریف عدّه: عدّه عبارت است از اینکه زن از نظر شرع اسلام در