برچسب:  <span>آیین نامه میان ترم</span>

زمزمه تغییر آیین نامه میان ترم از دانشگاه پیام نور به گوش می رسد

حسن زیاری رییس دانشگاه پیام نور عنوان کرد بخاطر ۶ نمره میان ترم کسی حق ندارد دانشجو را اجبار کند تا در کلاس درس حاضر شود . زیاری