برچسب:  <span>آغاز ارائه</span>

درخواست انتقالی و مهمانی دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی:

آغاز ارائه درخواست انتقالي و مهماني دانشجويان دوره‌هاي كارداني و كارشناسي امكان انتخاب10 كد رشته براي انتقالي معاون سازمان سنجش آموزش كشور از مهلت ارائه درخواست انتقالي