حکم صیغه موقت دختر باکره بدون اذن ولی چیست

5ستاره {به ما امتیاز دهید}

ازدواج موقت نکاحی است که مشروط به ذکر مدت معین و مهر معین است و در آن ارث بردن و پرداخت نفقه نیست، ولی زوجین میتوانند ارث بردن و پرداخت نفقه را از راه “شرط ضمن عقد” تثبیت نمایند. از ویژگیهای دیگر متعه، عدم نیاز به طلاق است، زیرا با پایان یافتن مدت و یا بذل و بخشش آن، علقه زوجیت قطع میشود. برای این نکاح نیز عده وجود دارد و آن دو حیض کامل است و اولاد این علقه مانند فرزندان نکاح دائم از تمام مزایای حقوقی برخوردارند. (1)بیشتر فقها اذن پدر را برای ازدواج موقت با دختر باکره شرط میدانند. (2) براساس فتوای این‏ فقها اگر دختر باکره‏ای بدون اذن ولی به عقد موقت مردی درآید، این عقد باطل است و نسبت به دختر احکام زوجیت بار نیمی شود، مگر این که مجدداً با اذن پدرش او را به عقد خود درآورد.(3)بعضی از فقها اذن ولی را در عقد موقت دختر باکره شرط نمی دانند و اذن و نظر موافق خود دختر باکره را کافی می دانند، اگر چه احتیاط مستحب می دانند که از ولی دختر باکره اذن گرفته شود.(4) براساس فتوای این فقها اگر دختر باکره ای بدون اذن ولی به عقد موقت مردی در آید، این عقد موقت صحیح است و احکام زوجیت موقت بر آن بار می شود.در ازدواج دائم یا موقت باید صیغه خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست و صیغه عقد را خود زن و مرد می خوانند یا دیگری را وکیل می کنند که از طرف آن ها بخواند.(5)اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد موقت را بخوانند، بعد از آن که مدت و مقدار مهر را معین کردند، چنانچه زن بگوید: “زوجتک نفسی فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم” بعد بدون فاصله بگوید “قبلت هکدا” صحیح است. اگر دیگری را وکیل کنند و اول وکیل زن به وکیل مرد بگوید: “زوجت موکلتی موکلک فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم” پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: “قبل لموکلی هکذا” صحیح میباشد. (6)اما درخصوص این که آیا عقد موقت معاطاتی هم میشود یا نه، میتوان این گونه جواب داد که همه فقها (چه در عقد دائم و چه در عقد موقت) اجرای صیغه عقد را شرط میدانند و تنها رضایت زن و مرد را برای تحقق عقد کافی نمیدانند (7)و همه اتفاق نظر دارند که عقد (چه دائم و چه موقت) معاطاتی نمیشود و باید حتماً صیغه عقد اجرا شود. اگر به زبان عربی آشنا نیستند، میتوانند به زبان فارسی یا ترکی و یا هر زبانی صیغه عقد را بخوانند، ولی باید الفاظی را بگویند که معنای همان صیغه عربی را بفهماند،(8) مثلاً زن میگوید: من‏ خودم را در مدت معین (که از قبل در صحبت تعیین شده) و در مقابل مهر معین (که تعیین شده) به ازدواج تو درمیآورم. و مرد میگوید که: ازدواج را با این شرط پذیرفتم. به فتوای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‏ای، ازدواج معاطاتی مشروع نیست(9) و به فتوای ایشان با تمکن از اجرای عقد به صیغه عربی، اجرای عقد به غیر عربی کفایت نمیکند. (10) پی نوشت ها : 1. حسین کریمی، خیمه عفاف، ص 22. 2. برای آگاهی بیشتر ر. ک به: توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 387، مسأله 2376؛ استفتاءآت جدید، آیت الله تبریزی، ص 33، سؤال 1481؛ استفتائات آیت الله فاضل لنکرانی، ج 1، 436، س 1546؛ استفتائات، آیت الله مکارم، ج 2، ص 318، س 913. 3.آیت الله تبریزی، استفتائات جدید، ص 333، سؤال 1481.4. آیت الله گلپایگانی(ره) مجمع المسائل، ج4، ص 305، س 843.5. توضیح المسائل مراجع، ج2، ص 380، مسئله 2363.6. توضیح المسائل مراجع، ج2، ص 382، مسئله 2369.7. همان، ص 380، مسئله 2363.8. همان، ص 384 و 385.9. همان، ص 447، احکام الزواج و ما یناسب المقام.10. همان، ص 450، احکام الزواج و ما یناسب المقام.

===========================

آيت الله العظمي سيستاني در سايت رسمي خود به پاسخ پرسش هاي مقلدين خود در مورد احكام ازدواج موقت پرداخته است كه متن استفتائات و فتاوي اين فقيه عاليقدر در مورد صيغه را در پي مي خوانيد.
حدود صيغه محرميت تا چه اندازه است و روابط و محدوده حجاب تا چه حدي از لحاظ شرعي مجاز مي باشد؟
صيغه محرميت همان عقد موقت است كه زن در روابط مثل زوجه است .
آيا دختر و پسر كه با هم ارتباط دارند خودشان مي توانند صيغه محرميت بخوانند؟
با اجازه پدر يا جد پدري اشكال ندارد.
آيا مي توان دختري را كه به دليل خطا بكارت خود را از دست داده بدون اذن پدر صيغه كرد؟
اذن لازم است .
در ازدواج موقت با زنان اهل كتاب حكم صيغه بايد خوانده شود چون آنها كه اين حكم را نمي دانند؟
1 خواندن صيغه و لو به زبان غير عربي به هرحال لازم است و به طرف مقابل بايد معناي ازدواج موقت تفهيم بشود.
آيا مي شود صيغه عقد را به زبان فارسي بيان كرد؟وفقط به عنوان مثال گفت : من تورا بمدت يك ساعت مي خواهم به مبلغ فلان مقدار؟
اگر عربي بلد نباشيد اشكال ندارد ودر اين صورت زن به مرد مي گويد: تورا به ازدواج خود در آوردم براي يك ساعت (مثلا) به فلان مبلغ وسپس مرد مي گويد: قبول كردم .
من دختري 23 ساله هستم كه مدت 6سال است خواستگاري دارم كه 24 سال دارد و هر دو نسبت به هم داراي عشق پاكي هستيم و فقط به ازدواج فكر مي كنيم اما چون در حال حاضر سرباز است و نمي توان تا 6 ماه آتي به صورت رسمي مطرح كرد آيا مي توان بدون آگاهي پدر صيغه محرميت بخوانيم اما شرط شود كه باكره بمانم در ضمن مادرم در جريان هست ، راهنماييم كنيد؟
بدون رضايت پدر حرام است جايز نيست و چيزي به نام صيغه محرميت نداريم .
اگر دختر و پسر ندانند كه اجازه پدر دختر براي عقد موقت لازم است و بعد از جاري شدن عقد متوجه آن موضوع بشوند عقد آنها چه حكمي دارد؟
عقد باطل است .
آيا زني را كه زنا كرده است را مي توان به عقد غير دايم خود در آورده يا بايد آن زن عده نگه دارد؟آيا زني كه به مدت يك يا دو ساعت به عقد غير دايم درآيد عده دارد ياخير؟
1عده لازم نيست ولي اگر زن از زن هاي مشهور به زنا است به احتياط واجب وي را عقد نكند مگر بعد از توبه كردن .
2اگر اين عمل بعد از عقد شرعي بوده عده دارد.
3اگر با وي نزديكي بشود عده دارد.
آيا من مي توانم وقتي كه به شهر يا كشور ديگري براي مدت يك هفته مي روم در آنجا خانمي را براي مدت يك ساعت صيغه كنم؟حتي اگر به شهرها يا كشورهاي زيارتي بروم؟
اشكال ندارد ولي اگر شما همسر مسلمان داريد نمي توانيد زني را كه از اهل كتاب است مثلا مسيحي صيغه كنيد و اگر همسر شما هم به آن راضي باشد به احتياط واجب نبايد اين كار را بكنيد.
با چه شرايطي مي توان زن غير مسلمان را صيغه كرد؟
در صورتي كه مرد زن مسلمان نداشته باشد و بقيه شرايط كه در عقد موقت با زن مسلمان معتبر است در عقد با وي هم لازم است .
آيا صيغه دختر باكره بدون اذن پدر جايز است يا خير؟
جايز نيست حتي اگر دختر مستقل در شوون زندگي باشد بنابر احتياط واجب در اين صورت .
در چه صورت و شرايطي اذن والد نياز نيست در ازدواج موقت؟
دختره باكره اگر در شوون زندگي مستقل نباشد اذن لازم است و اگر مستقل باشد هم بنابر احتياط واجب لازم است .
براي شخصي كه مقدمات ازدواج به هيچ وجه برايش فراهم نيست و پيدا كردن زن عفيفه براي متعه ازدواج موقت كردن هم مقدور نيست آيا متعه با زني كه مشهور به فساد است جايز است؟
ازدواج با زن مشهور به زنا به احتياط واجب جايز نيست و مي توانيد در اين مساله به اعلم بعد رجوع كنيد.
آيا خواندن صيغه توسط مرد و زن كافي است يا بايستيشخص ديگري صيغه را جاري كند؟خواندن صيغه چگونه است؟
خود زن و مرد بخوانند كافي است و اگر عربي بلد نيستند مي توانند به زبان ديگر بخوانند بعد از تعيين مدت و مبلغ مهر بطور دقيق زن مي گويد: زوجتك نفسي في المده المعلومه علي المهر المعلوم سپس مرد مي گويد: قبلت .
ضمن سلام نظر حضرت عالي را در مورد عده زنان فاحشه بفرماييد آيا ازدواج موقت با آنها مشكل دارد؟
ازدواج با آنها بنا بر احتياط واجب جايز نيست ولي زنا عده ندارد.
آيا مي توان با دختري كه قبلا بطور رسمي ازدواج نكرده و در جايي ثبت نشده و اينكه آن دختر باكره نباشد ازدواج موقت كرد؟
اگر ازدواج سابق شرعي بوده براي عقد دوم اذن پدر لازم نيست . من با دختري دوستم مي توانم فقط براي گفتن و خنديدن او را عقد كنم يعني نه براي قصد جنسي ، فقط براي اينكه بتوانم با او راحت بگويم و بخندم .
با اذن پدر يا جد پدري اشكال ندارد.
چه نكاتي را در عمل به ازدواج موقت بايد رعايت نمود تا به گناه آلوده نشد و در عين حال نياز شرعي خود را نيز بر آورده ساخت؟
پس از تشخيص جواز ازدواج با مورد خاص و تعيين مهر و مدت با دقت مي تواند به زن بگويد با تو ازدواج موقت مي كنم به اين مقدار مهر و تا اين مدت زمان و او بگويد پذيرفتم و اگر به زبان عربي نمي تواند به غير عربي بگويند اشكالي ندارد.
براي فردي كه در يك كشور غربي زندگي مي كند آيا متعه يك زن غير مسلمان حلال است؟
اگر همسر دايمي مسلمان نداشته باشد متعه با زن مسيحي و يهودي جايز است .
بنده در كشور ژاپن زندگي مي كنم كه اكثر مردم آن يا بودايي هستند يا ديني ندارند. من براي اينكه به گناه نيفتم نياز شديد به ازدواج موقت دارم . لذا با عرض معذرت به سوالات زير پاسخ دهيد:
1 آيا لازم است كه قبل از ازدواج در مورد دينشان سوال شود؟
2 آيا لازم است كه سوال شود و جواب دادند كه ديني انتخاب نكرده ام چه بايد كرد؟
3 اگر گفتند بودايي هستم چه حكمي دارد؟
4 آيا در صورت منفي بودن سوالات فوق مي توان آنها را به عنوان كنيز براي مدت مشخصي خريد؟(خود آنها راغب هستند).
1 اگر مسيحي يا يهودي بودن وي ثابت نشود و لو به اعتراف خود ازدواج موقت با وي جايز نيست .
2 جايز نيست مگر اينكه عرفا مسيحي يا يهودي باشد.
3 جايز نيست .
4 جايز نيست .
آيا كسي مي تواند با خواهر زن خود به صورت موقت يا دايم ازدواج كند؟
بعد از طلاق همسر خود و گذشت عده وي مي تواند با خواهر او ازدواج دايم يا موقت بكند و قبل از آن جايز نيست و عقد باطل است .
آيا متعه با كسي كه نمي خواهيم با او نزديكي كنيم و فقط براي ايجاد محرميت متعه مي كنيم به اجازه ولي نياز دارد؟
اگر بكر باشد اجازه ولي در اين صورت هم لازم است .
در چه صورتي اجازه پدر براي زن در صيغه عقد موقت لازم است؟
در هر عقدي اجازه پدر يا جد پدري در ازدواج زني كه ازدواج نكرده لازم است و اين حكم در صورتي كه زن در شئون زندگي مستقل باشد مبني بر احتياط است .
منبع پايگاه اطلاع رساني آيت الله سيستاني

5 دیدگاه روشن حکم صیغه موقت دختر باکره بدون اذن ولی چیست

 • سلام
  دخترباكره هستم٤٨ساله بعلت مشكلات خانواده ازدواج نكردم ونمي توانم ازدواج كنم .اكنون باپسري آشناشده ام كه ميخواهم به گناه واردنشوم.آيا مي توانم بدون اذن پدر ازدواج موقت نماييم ؟وپدرم درقيد حيات مي باشد.وحالا نياز به اين ازدواج را احساس مي كنم.لطفاً مراراهنمايي فرماييد

 • سلام
  نکاح موقت دختر باکره فقط با اذن ولی هست تا زمان حیات

 • سلام دختری هستم ٢٤ ساله…
  با پسری اشنا هستم که به عقاید شرعی پایبند است و عشق پاک و کاملا صحیحی با هم داریم…میخواستم بدانم ما میتوانیم صیغه محرمین بدون اذن پدر بخوانیم؟
  پدر وَ پدربزرگم هر دو فوت شده اند..من و معشوقه ی خود میتوانیم صیغه ی موقت بخوانیم؟

 • سلام پدر و جد پدری دختر در قید حیات نیستند یا پسر؟ و اینکه دختر باکره هست یا خیر؟

 • سلام وقت بخیر 20 سال دارم و باکره نیستم میخواستم ازدواج موقت داشته باشم بدو اذن پدرم آیا مدارکی نیاز هست برای ثابت کردن باکره نبودن و یا رضایت و اعلام کلامی خودم کافی هست ؟!

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

advanced-floating-content-close-btnبرای مشاوره تلفنی اینجا کلیک کنید پاسخگویی 16 الی 21