ماه: خرداد 1401

  • شرایط رفع اثر از دستور موقت

    شرایط رفع اثر از دستور موقت

      شرایط رفع اثر از دستور موقت   موارد دادرسی فوری یا دستور موقت بر دو نوع است: 1- اموری که احتاج به تعیین تکلیف فوری دارد: امور فوری را نمی‌توان تعریف یا شماره‌گذاری کرد؛ بدین معنا که تکلیف فوری در هر دعوایی می‌تواند مصداق پیدا کند. فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز […]

    Continue Reading