ماه: تیر 1400

 • مراحل اخذ سند تک برگ

  مراحل اخذ سند تک برگ

  مراحل تعویض سند منگوله‏دار قدیمی به سند تک‎برگی جهت تعویض سند منگوله‎دار قدیمی به سند تک‎برگی باید مراحل ذیل انجام گیرد

  Continue Reading

 • صدور اجرائیه چک و خسارت تاخیر تادیه

  صدور اجرائیه چک و خسارت تاخیر تادیه

  شرایط صدور اجراییه چک از طریق دادگستری دارنده چک برای اینکه بتواند تقاضای صدور اجراییه چک از دادگاه نماید چکی که در دست دارد باید دارای شرایطی باشد: – برای پرداخت مبلغ چک شرطی در متن چک تصریح نشده باشد. – در متن چک تصریح نشده باشد که چک جهت تضمین است. – صادرکننده چک نسبت به چک صادره به بانک دستورعدم پرداخت نداده باشد.

  Continue Reading