ماه: <span>شهریور 1392</span>

احکام اسلامي براي “ديه اعضا”

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، “دیه”، دیعه و یا خون‌بها از قوانین اسلام است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به

حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی

حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی قانون جدید حمایت خانواده ، نشانگر رویکردی نوین در امر قانونگذاری در بستر حقوق خانواده