ماه: <span>مرداد 1392</span>

شکايت از راي ديوان عدالت اداري

در قانون جديد تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجلس، شرایط چگونگی اعتراض به آرای این دیوان نیز بررسی شده است. در اين قانون آراي

جهل به قانون رافع مسئولیت

به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، يکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» البته جهل