ماه: <span>مهر 1391</span>

شرايط عمومي و اختصاصي آزمون قضات91

شرايط عمومي و اختصاصي آزمون قضا سال 91 قوه قضائيه به استناد آيين نامه جذب داوطلبان قضاوت مصوب 22/1/91 رييس محترم قوه قضائيه و با عنايت به

الزامی شدن حضور وكيل دردادگاه ها

بالاخره باتاخیری نه چندان كوتاه وپس ازگذشت بیش ازربع قرن ازتصویب قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ كه ماده ۳۲ آن فی الواقع طراح

- موضوع قانون

: : سایت ماده 147-متقاضیان سند رسمی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی   دوشنبه 13 شهریور 1391 – 12:12:12 ب.ظ قابل