ماه: مرداد 1391

  • اسامي پذيرفته شدگان علمي آزمون وكالت90

      تذکر : اسامی وکلای پذیرفته شده در آزمون (جهت تغییر حوزه قضایی) روز یکشنبه مورخ 1391/5/8 از طریق همین وب سایت منتشر خواهد شد.     تذكرات مهم جهت اطلاع پذيرفته شدگان محترم : 1.       پذيرفته شدگان در آزمون صرفاً‌ به عنوان پذيرفته شده اوليه محسوب گرديده و در بدو امر مي بايستي با […]

    Continue Reading