وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

‌قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي‌نمايند

قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي‌نمايند

‌مصوب 31 ارديبهشت ماه 1308

‌ماده اول – هر گاه محكوم‌عليه يا مديون يا كفيلي مال غير را مال خود معرفي نمايد و همچنين اگر مدعي‌عليه براي تأمين مدعي‌به مال متعلق به غير‌را مال خود معرفي كند و براي وصول حق محكوم‌له يا دائن و يا تأمين مدعي‌به عملياتي نسبت به آن مال بشود محكوم‌له يا دائن و يا طرفي كه مدعي‌به‌او تأمين شده مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال مي‌تواند براي جبران خسارات خود به كسي كه مال او را مال خود‌معرفي كرده است مراجعه كند.
‌تبصره – اشخاصي كه از ابتداي 1303 تا تاريخ اجراي اين قانون در موارد مذكوره در ماده فوق مال غير را مال خود معرفي كرده‌اند نيز مشمول ماده‌فوق خواهند بود.

‌ماده دوم – محكوم‌عليه يا مديون يا ضامن يا كفيلي كه بدون مجوز قانوني و با علم به اينكه مال متعلق به او نيست مال غير را مال خود معرفي كرده‌و عملياتي نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخير ماده 238 قانون مجازات عمومي مجازات خواهد شد.

‌ماده سوم – اين قانون از پانزدهم خرداد 1308 به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

“‌چون به موجب قانون 10 ارديبهشت ماه 1308 “‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از‌تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و‌قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد” عليهذا (‌قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال‌خود معرفي مي‌نمايند) مشتمل بر سه ماده كه در تاريخ سي و يكم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه‌مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.‌رييس مجلس شوراي ملي – دادگر

پاسخی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.