وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: 9 مهر

آزمون تصدي امر قضا 9 مهر برگزار مي‌شود

مديركل آموزش قضات خبرداد‌ حسن افشار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت:‌ به لحاظ تقاضاي مناطق چهارگانه مجري برگزاري آزمون در تبريز، مشهد، اهواز و كرمان آزمون داوطلبان تصدي امر قضا از تاريخ 26/6/89 به روز جمعه مورخ 9/7/89 موكول شد. داوطلبان مي‌توانند جزئيات اطلاعات اين آزمون را با مراجعه به سايت معاونت آموزش […]

آزمون تصدی امر قضا 9 مهر برگزار می‌شود

مديركل آموزش قضات خبرداد‌ حسن افشار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت:‌ به لحاظ تقاضاي مناطق چهارگانه مجري برگزاري آزمون در تبريز، مشهد، اهواز و كرمان آزمون داوطلبان تصدي امر قضا از تاريخ 26/6/89 به روز جمعه مورخ 9/7/89 موكول شد. داوطلبان مي‌توانند