وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: ‌قانون مجازات

توارث مسلمان و كافر

نویسنده : اسدالله لطفى از مسائل مطرح شده در روابط مالى بين مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكام ارث بيان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است كه باعث مى‏شود شخصى از ديگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از […]

پول‎شويي الكترونيكي

اميرحسين جلالي فراهاني كارشناس ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي و مدير كميته حقوق و فناوري مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي چكيده امروزه بحث جرايم سازمان‎يافته (ملي و فراملي) و لزوم توجه به آنها وارد مرحله جديدي شده است، به نحوي كه سعي مي‎شود به طرق گوناگون، پيشگيري موثري از شكل‎گيري اين تشكل‎هاي مجرمانه […]

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور (شرکت های هرمی)

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور (شرکت های هرمی) قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره(1) ماده (2) آن ماده واحده – 1- يك بند به‌عنوان بند (ز) و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام […]

‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غير

‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غير ‌مصوب 5 فروردين ماه 1308 ‌ماده اول – كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومي محكوم مي‌شود.‌و همچنين است انتقال‌گيرنده كه در […]

‌قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ‌فصل اول – مواد عمومي ‌ماده 1 – دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي‌كليه‌افراد زير كه در اين قانون به اختصار «‌نظامي» خوانده مي‌شوند رسيدگي مي‌كنند: ‌الف – كاركنان ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران وسازمانهاي وابسته. ب – كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و […]

‌قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني

‌قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني ‌مصوب 29 آذر ماه 1315 ‌ماده 1 – هر كس به دعوي اعتبارات و نفوذي در نزد يكي از مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مأمورين به خدمات عمومي وجه نقد يا‌فائده ديگري براي خود يا شخص ثالثي در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورين مزبوره […]

‌قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي‌نمايند

قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي‌نمايند ‌مصوب 31 ارديبهشت ماه 1308 ‌ماده اول – هر گاه محكوم‌عليه يا مديون يا كفيلي مال غير را مال خود معرفي نمايد و همچنين اگر مدعي‌عليه براي تأمين مدعي‌به مال متعلق به غير‌را مال خود معرفي كند و براي وصول حق محكوم‌له […]

‌قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي‌نمايند

‌قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي‌نمايند ‌مصوب 3 مرداد ماه 1307 شمسي ‌ماده اول – هر گاه اشخاصي با يكديگر تباني كرده و براي بردن مالي كه متعلق به غير است بر همديگر اقامه دعوي نمايند اين اقدام آنها جزء تشبث‌به وسايل متقلبانه براي بردن مال ديگري كه به موجب ماده […]