دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶

دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶     از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:   http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?ID=4988   لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی دریافت دفترچه شماره ۱...