وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: کسانی

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟ ازدواج نهادي مدني در حقوق ايران است كه علاوه بر اين كه واجد آثار حقوقي و مدني زيادي مي باشد از نظر ديني هم امري بسيار پسنديده بوده و داراي آثار معنوي و اخروي نيز هست . لذا مجرد ماندن و ترك اين شيوه ي حسنه مذمت ( […]