برچسب: کارشناسی ارشد

تعیین محل آزمون امتحانات پایان ترم پیام نور 0

تعیین محل آزمون امتحانات پایان ترم پیام نور

امکان انتخاب محل آزمون برای این فراهم شد تا دانشجویان کارشناسی ارشد بتوانند براحتی در محل زندگی خود در امتحانات پایان ترم شرکت کنند. براساس آنچه در تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۳-۹۲ دانشگاه پیام...

آمار داوطلبان کارشناسی ارشد 93 0

آمار داوطلبان کارشناسی ارشد 93

«حسین توکلی» افزود: مهلت ثبت نام داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 1393 و نوزدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور که از روز یکشنبه 12 آبان ماه از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش آغاز شده بود...

سوالات ارشد فراگیر۹۰ -مدیریت دولتی – گرایشهای منابع انسانی 0

سوالات ارشد فراگیر۹۰ -مدیریت دولتی – گرایشهای منابع انسانی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۴۵-مدیریت دولتی – گرایشهای منابع انسانی

سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ -مدیریت اجرایی 0

سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ -مدیریت اجرایی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۴۱-مدیریت اجرایی

سوالات ارشد فراگیر۹۰ -الهیات  علوم قرآن و حدیث 0

سوالات ارشد فراگیر۹۰ -الهیات علوم قرآن و حدیث

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۳۷-الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث

سوالات ارشد فراگیر۹۰ -علوم کتابداری و اطلاع رسانی 0

سوالات ارشد فراگیر۹۰ -علوم کتابداری و اطلاع رسانی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۳۶-علوم کتابداری و اطلاع رسانی

سوالات ارشد فراگیر۹۰ -جامعه شناسی 0

سوالات ارشد فراگیر۹۰ -جامعه شناسی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۳۰-جامعه شناسی

سوالات ارشد فراگیر۹۰-شیمی معدنی 0

سوالات ارشد فراگیر۹۰-شیمی معدنی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۲۹-شیمی معدنی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۲۸-شیمی فیزیک 0

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۲۸-شیمی فیزیک

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۲۸-شیمی فیزیک

دانلود سوالات ارشد فراگیر۹۰-زیست شناسی – علوم گیاهی 0

دانلود سوالات ارشد فراگیر۹۰-زیست شناسی – علوم گیاهی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۲۵-زیست شناسی – علوم گیاهی

دانلود سوالات,زیست شناسی – علوم جانوری 0

دانلود سوالات,زیست شناسی – علوم جانوری

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۲۴-زیست شناسی – علوم جانوری

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۲۰-زبان شناسی همگانی 0

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۲۰-زبان شناسی همگانی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۲۰-زبان شناسی همگانی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۱۷-روانشناسی عمومی 0

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۱۷-روانشناسی عمومی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۱۷-روانشناسی عمومی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۱۵-حقوق جزا و جرم شناسی 0

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۱۵-حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۱۵-حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۱۳-جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی در برنامه ریزی م 0

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۱۳-جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی در برنامه ریزی م

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر۹۰ – ۳۱۱۳-جغرافیای طبیعی – اقلیم شناسی در برنامه ریزی م