وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: چاپ آمده

شروطي که در عقد نامه چاپ آمده

شروطي که در عقد نامه چاپ آمده عبارتند از : 1) استنکاف شوهر از دادن نفقه: اگر مرد از دادن نفقه خودداري کرد، يا توانايي پرداخت نفقه را نداشت برابر ماده 1129، زن از طرف شوهر وکيل است که با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق کند.