وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: پدیده سند

پدیده سند نمره کردن در سرقت خودرو

پدیده سند نمره کردن در سرقت خودرو سرقت اتومبیل در جوامع کنونی، یکی از پدیده هایی است که با دیگر انواع سرقت تفاوت های اساسی و قابل توجهی دارد. سرقت اتومبیل در جوامع کنونی، یکی از پدیده هایی است که با دیگر انواع سرقت تفاوت های اساسی و قابل توجهی دارد؛ چراکه اتومبیل مسروقه، نه […]