وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: نگهداری طفل

نگهداری طفل

نوشته ای كه ذيلا درج ميشود از روزنامه تايمز 1971 و 1972 نقل شده كه وسيله آقاي دكتر پور سرتيپ ترجمه شده است. پرونده كلاسه ب عليه ب (B.V.B) : طرفين اين پرونده در سال 1967 با يكديگر ازدواج كردند و صاحب دختري شدند. زندگي مشترك آنها بهم خورد و زوجه در ژوئيه 1971 خانه […]