وکیل پایه یک دادگستری ایلام-جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

بایگانی برچسب: میزان استفاده از سهمیه

میزان استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر در رشته های علوم پزشکی کنکور

میزان استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر در رشته های علوم پزشکی کنکور مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت با اشاره به میزان استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر برای رشته های علوم پزشکی کنکور گفت: تنها 2 تا 2.5 درصد از ظرفیت مربوط به سهمیه شاهد و ایثارگر در دانشگاههای علوم پزشکی […]