وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: مورد کارشناسی

اطلاعیه های سازمان سنجش در مورد کارشناسی ارشدسال 1389

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره معرفي شدگان چند برابر ظرفيت آن دسته از كد رشته‌هاي امتحاني داراي كدرشته محلهاي بورسيه، داراي شرايط خاص و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجوي مجازي و يا دوره‌هاي بين‌الملل به همراه برنامه زماني انجام مصاحبه و مراحل گزينش، تاريخ آزمون مرحله دوم كد رشته‌هاي 1351، 1352، 1356، […]