تغییر زمان برگزاری آزمون جذب قضات شوراهای حل اختلاف سال ۹۶

تغییر زمان برگزاری آزمون جذب قضات شوراهای حل اختلاف سال۹۶❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎❎     معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اعلام کرد: به اطلاع می رساند، قوه قضائیه در نظر دارد به منظور تأمین کادر قضایی شوراهای...