وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: مهريه

مقاله نحليل مهريه عندالاستطاعة

تحليل ماده 1085 قانون مدنی حق  حبس در عقد نکاح در مهريه عندالاستطاعت بخش اول : تحليل  و نقدماده 1085 قانون مدني وتاثيردرج شرط  عندالاستطاعت بر حق حبس بخش دوم : احكام فقه شيعه اثنا عشريه  در مهريه عندالاستطاعت ازديدگاه  مراجع  تقليد تألیف : مرتضی شکیبا گهر از مقالات ارسالی به حقوق امروز صدور آراء […]

مهريه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريهاش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد… چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه اگر مهريه وجه نقد يا در حكم نقد […]

مهريه عندالاستطاعه يا عندالمطالبه

مهريه عندالاستطاعه يا عندالمطالبه با نگاهي کلي بر سابقه رسيدگي به دعواي مهريه و ابزار قرار دادن مهريه به عنوان وسيله‌اي براي مجبور کردن مرد به طلاق و متزلزل کردن خانواده‌ها و به زندان افتادن جمع زيادي از جوانان که چه بسياري از آنها هنوز زندگي مشترک را شروع نکرده‌اند، به سادگي مي‌توان به دليل […]