وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: ملل متحد

کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد

به نام خدا عنوان مقاله : کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد The Commission on Sustainable DeveLopment نگارنده و گرد آورنده : علی باقری محمودابادی ارشد حقوق بین الملل مقدمه : « تقديم به پيشگاه عدالت كه حفاظت محيط زيست را الزامي رفتاري در قبال نسل هاي حاضر و آينده بشر مي شمارد » . […]

سازمان ملل متحد

نوشته حاضر با اين انگيزه كه روشن و مشخص نماييم ايا براي اثبات اهليت حقوقي سازمان ملل متحد و پس از ان سازمانهاي تخصصي وابسته و در نتيجه بقيه سازمانهاي بين المللي صدور نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در سال 1949 در قضيه ورود خسارت به سازمان ملل متحد و كارمندان آن مربوط به […]