وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: مطالعه تطبيقي

اصل برائت و آثار آن در امور كيفري (مطالعه تطبيقي )

اصل برائت و آثار آن در امور كيفري (مطالعه تطبيقي ) دكتر محمدآشوري مقدمه : اصل برائت كه مي توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب كرد در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي […]