وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: مستاجر76

‌قانون روابط موجر و مستاجر76

قانون روابط موجر و مستاجر ‌فصل اول – روابط موجر و مستاجر ‌ ماده 1- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاههاي‌دانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن كه باقرارداد رسمي يا عادي منعقد ميشود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج […]