وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: مراحل و مدارک لازم برای قیم شدن در ایلام

قیم و شرایط ان وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

مراحل تعیین (نصب) قیم و شرایط ان و مدارک لازم برای قیم شدن

مراحل تعیین (نصب) قیم و شرایط ان قبول کلیه دعاوی   در ایلام لطفا کلیک کنید مطابق قانون و رویه دادگاه ها تمام افراد ( چه دختر و چه پسر ) کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی حق تصرف و مداخله در امور مالی را ندارند به تغییر حقوقی رشید محسوب نمی شوند و همینطور […]