اخلاق و عدالت در امر قضا از دیدگاه امام خمینی(ره)

به نام خدا اخلاق و عدالت در امر قضا از دیدگاه امام خمینی(ره) از مقالات ارسالی به حقوق امروز گردآورنده اسماعیل مومه وند دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان momehvand_esmaeel@yahoo.com...