وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: قانون مجازات جدید وتفاوت ان با قانون مجازات سابق

قانون مجازات جدید وتفاوت ان با قانون مجازات سابق

در رابطه با کلیات کلیات قانون که مشتمل بر مواد عمومی است تعاریف و قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان و زمان و بیان قاعده قانونی بودن جرایم و مجازات ها را در برمی گیرد . در خصوص این موارد گفتنی است . 1 ـ در ماده 5 ، مجازاتی که فرد ایرانی بابت ارتکاب […]