وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: قانون رسيدگي

قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آئین‌نامه اجرائی آن

قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آئین‌نامه اجرائی آن به همراه آئین نامه آن فصل اول – تشكيلات و حدود و وظايف ماده 1 – به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاه هاي مشمول اين قانون هياتهاي تحت عنوان “هيات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ” تشكيل خواهد شد. هياتهاي مزبور […]

قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري

قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري ماده 1 – منظور از «آزمون سراسري» در اين قانون عبارت است از كليه آزمونهايي كه جنبه ملي و همگاني دارد و توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي برگزار ميگردد […]

قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشيه از تصادفات رانندگي به وسيله نقليه موتوري

قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشيه از تصادفات رانندگي به وسيله نقليه موتوري ‌مصوب 1345.9.13 ‌ماده 1 – دعاوي راجع به عيب و نقص ناشيه از تصادفات رانندگي كه به وسائط نقليه وارد و موجب خسارت براي صاحب آن مي‌گردد در دادگاه‌هاي‌صلاحيتدار خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود. ‌ماده 2 – كاردان‌هاي فني راهنمايي و رانندگي […]