وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: فراخوان مقاله در ارتباط با حقوق بین الملل بشر دوستانه

فراخوان مقاله

موضوع: حقوق بين الملل بشردوستانه دانشجويان و پژوهشگران ارجمند كميته ملي حقوق بشردوستانه و كميته بين المللي صليب سرخ در نظر دارند تا چند مقاله برگزيده را در زمينه موضوعات گوناگون حقوق بين الملل بشردوستانه در فصلنامه مطالعات بين المللي (ISJ) به صورت ويژه‌نامه منتشر نمايند. از اين رو، از علاقه‌مندان دعوت مي‌گردد تا مقاله […]