عده طلاق و فلسفه تشریع آن در اسلام

نویسنده:  فاطمه احمدی/سید مهدی قریشی از مقالات ارسالی به سایت حقوق امروز    مقاله ی حاضر در پی شناسایی عده طلاق و فلسفه ی تشریع آن در اسلام می باشد که بمنظور بررسی این...