وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: شاپور اسماعيليان

نقدی بر اقرار در امور کیفری با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 92

ماده ١٧١ قانون مجازات اسلامي جديد مقرر مي دارد: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي رسد مگر اينکه با بررسي قاضي رسيدگي کننده قراين و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در اين صورت دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي دهد و […]