علت نابرابری دیه زن و مرد در اسلام

چرا دیه زن و مرد برابر نیست     چرا دیه زن نصف مرد است براى روشن شدن برخی از ابعاد مسأله توجّه به نکات زیر سودمند می ‏نماید : ۱- اسلام نظامى جامع...