وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: ديوان

شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري

يكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده، شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده 10، مواد 16 و 18، تبصره دو ذيل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است. اما نصوص اين مواد حاوي زواياي غيرشفافي […]

اعتبار و قابليت اجراي دادنامه‌هاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي

اعتبار و قابليت اجراي دادنامه‌هاي ديوان عدالت اداري مشعر بر ابطال مصوبات دولتي شماره دادنامه: ۱۳۰ كلاسه پرونده: ۸۷/۷۶ مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: اداره كل مدارس خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره شعب اول، سوم و چهارم ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف […]

رأي شماره 914 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي شماره 914 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص عدم مجوز استخدام معلمان حق‌التدريس شماره دادنامه: 914 کلاسه پرونده: 86/239 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاکي: خانم فريده فرجي. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به […]

رأي شماره 668 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

رأي شماره 668 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري به رسيدگي به شكايت استخدامی شماره دادنامه: 668 کلاسه پرونده: 85/540 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاکي: آقاي سيدحسن ميرعابديني. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ1ـ […]