دلايل فقهي و حقوقي منع اعدام زير 18 سال

دلايل فقهي و حقوقي منع اعدام زير 18 سال دلايل دوازده گانه (که اولي عام درباره اعدام و بقيه، اختصاص به کودکان زير 18 سال دارند) عبارتند از: دلايل دوازده گانه (که اولي عام...