وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: دعاوی ملکی

دعاوی ملکی وکیل ایلام-جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

دعاوی ملکی

دعاوی ملکی عنوانی برای مجموعه ای از دعاوی حقوقی و کیفری است که به نوعی به موضوع املاک مربوط می شوند. در این مجموعه موضوعات بسیار متنوعی یافت می شود. از موضوعاتی مثل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به ایفای تعهد، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، خلع ید […]