وکیل پایه یک دادگستری ایلام-جعفرجعفرزاده-تلفن 09185104800

بایگانی برچسب: دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري

* دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري

نظر به تراكم غيرمتعارف پرونده ها در برخي از واحدهاي اجراي احكام كيفري و در راستاي ساماندهي و كارايي بيشتر اين واحدها مقرر مي دارد: ماده ۱) دادستان ها مكلفند حداكثر ظرف يك ماه نسبت به با زشماري، تطبيق و تصحيح آمار پرونده هاي موجود با همكاري مركز آمار و فن آوري اطلاعات اقدام و […]