وکیل و مشاور حقوقی ایلام-جعفرجعفرزاده

بایگانی برچسب: در نکاح

تحليل حقوقي اثر اذن ولي در نکاح دختر باکره

« تحليل حقوقي اثر اذن ولي در نکاح دختر باکره » زهرا پيري، کارشناس حقوق قضايي بخش نخست مقدمه : انون مدني در مادۀ 1043، اذن پدر يا جد پدري را در نکاح دختر باکره لازم شمرده و مي گويد:« نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد […]